Våra standardvilkor och garantier för installation
av spabad

Det här vad som ingår i en standardinstallation av spabad:

 • Dragning av elkabel. 
 • En håltagning för elinstallation.
 • Inkoppling av el i elcentral. 
 • Montering och inkoppling av säkerhetsbrytare.
 • Montering av gummikabel mellan säkerhetsbrytare och spabad.
 • Grovstädning av installationsplatsen.
Förutsättningar för installationen
 • Huvudsäkring till fastigheten som klarar belastningen
 • Ledig grupp i elcentral ska finnas tillgänglig.
 • Jordfelsbrytare ska finnas installerad 
 • Avstånd till elcentral får vara max 10 meter.
 • Leverans sker till tomtgräns. Badet ska av kund vara placerat på avsedd plats. Flytt av spabadet ingår ej. 
 • Badet skall ha en lättåtkomlig inspektionslucka för elanslutning.
 • Installationsplatsen skall vara städad och fri från lösa föremål.
 • Installatören ska kunna nå installationsplatsen i egen bil.

Eventuella avgifter för parkering, färja eller andra transportavgifter betalas av kund. Om installatören inte kan nå
installationsplatsen i egen bil, måste lösning för installation avtalas direkt med installatör.

Garantier
Du ska känna dig trygg i ditt köp av spabad hos oss , därför har vi garantier som gäller om något skulle gå sönder i ditt spabad eller swimspa. Följande gäller vid köp av alla våra spabad:

 • 10 års garanti på ram/stomme i komposit.
 • 6 års garanti på spabadets akryl. Gäller vid sprickor och läckage.
 • 3 års garanti på slang och rör. Gäller vid läckage.
 • 3 års garanti på jets.
 • 2 års garanti på värmare.
 • 2 års garanti på pumpmotor.
 • 1 års garanti på ytterpanel.

OBS: Garantierna täcker inte förslitningsdetaljer som t.ex. fi lter, lock, trapp, locklyft, nackkuddar, tätningar, lampor samt kullager i pumparna.

Skötsel och råd vid leverans